Psychotherapie volwassenen

Aanmelden doe je op 0476 32 29 42. Tijdens onze gesprekken kiezen we ervoor geen inkomende oproepen te beantwoorden. De kans is daarom groot dat u op onze voicemail terecht komt. Laat duidelijk uw naam en telefoonnummer achter. Wij doen ons best de dag zelf terug te bellen, maximaal een dag later. Dank voor uw begrip.


team member

Lies Van Cauteren

Psychotherapeut Volwassenen

GSM: 0468 13 10 23
lies@origozele.be

team member

Effy Vanspranghe (vervanging Febe Busseniers)

Psychotherapeut Volwassenen

GSM: 0473 25 25 43
effy@origozele.be

team member

Catherine Van Raemdonck

Psychotherapeut Volwassenen

GSM: 0489 97 41 36
catherine@origozele.be

team member

Jolien Lecluyse

Psychologe

GSM: 0478/47 83 77
jolien@origozele.be

team member

Anne-Marie Lenjou

Psychotherapeut Volwassenen

GSM: 0472 05 89 34
annemarie@origozele.be

Werkwijze

Onze psychotherapeuten Lies, Helena, Febe en Catherine werken aan de hand van cliëntgerichte en ervaringsgerichte psychotherapie. Dit is één van de 4 erkende therapeutische scholen in België. Elk heeft hierbij zijn eigen insteek zoals je kunt lezen in de informatie over henzelf.

Aangezien de klik tussen jou en jouw therapeut voor een groot stuk bepaalt of een therapie slaagt, hechten zij veel belang aan het eerste gesprek. Vaak is het contact opnemen en het voor de eerste keer langsgaan, de grootste stap in het zoeken van hulp. Lies, Helena, Febe en Catherine trachten jou dan ook zoveel mogelijk op je gemak te stellen, Met interesse zullen zij jouw verhaal beluisteren en wordt er bekeken of jullie samen op weg kunnen gaan. Aan het einde van dit gesprek worden in dit geval een volgend gesprek gepland en een aantal samenwerkingsafspraken gemaakt.

Vervolgens zien jullie elkaar op regelmatige basis om samen te zoeken hoe jij je beter kan voelen en hoe jij jouw leven weer richting kan geven. Hierbij gebruiken onze psychotherapeuten vooral het gesprek als medium. Maar soms hebben we geen woorden en dan kan een beeld, een kleur, een vorm, een beweging, … duidelijk maken wat we bedoelen. Hierin staat jouw ervaring en hoe de dingen voor jou zijn centraal. Jullie ontdekken samen waar jouw klachten vandaan komen en welke betekenis ze hebben in jouw leven. Vervolgens gaan jullie na hoe je anders kan omgaan met waar jij tegenaan loopt, zodat er meer ruimte en energie vrijkomt om jouw eigen leven vorm te geven. Als cliëntgericht therapeuten geloven Lies, Helena, Febe en Catherine in de eigenheid van elk persoon, zij zullen dan ook hun therapie zoveel mogelijk afstemmen op jouw persoon, jouw verhaal en jouw vraag. Het gesprek zal in dit kader worden afgewisseld met oefeningen en/of opdrachten die jou verder kunnen helpen. Dit gebeurt steeds in samenspraak met jou.

Via de volgende metafoor kan je de cliëntgerichte kijk op therapie in een beeld te vatten: Je zou deze vorm van therapie kunnen zien als een bergwandeling. Het landschap is jouw (innerlijke) wereld. Samen gaan jullie op stap in dit landschap om jouw gekende en minder gekende wegen te verkennen en misschien ook wel nieuwe wegen te ontdekken. Samen met Lies, Helena, Febe of Catherine zet je de eerste stappen op deze wegen. Mogelijks kom je obstakels tegen die aandacht vragen om ze beter te leren kennen. Misschien kunnen ze geruimd worden, maar het is ook mogelijk dat een obstakel niet zomaar te verwijderen valt. Dan zoeken jullie samen naar mogelijkheden om deze hindernis de juiste plek te geven zodat jij je weg kan vervolgen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat jij je sterk genoeg voelt om deze ontdekkingstocht op een bepaald moment alleen verder te zetten en afscheid te nemen.

Binnen het therapeutisch werken staan acceptatie en respect voor jou en jouw verhaal centraal. Naast het exploreren van het probleem waar jij mee worstelt, gaan Lies, Helena, Febe en Catherine samen met jou op zoek naar mogelijkheden, kracht- en hulpbronnen om opnieuw het eigen leven in handen te kunnen nemen. Op hun eigen invoelende en ondersteunende wijze begeleiden zij cliënten in hun persoonlijke groei. Hierin kadert onder andere ook het beroepsgeheim. Door de rustige ligging van de praktijk wordt tevens zorg gedragen voor jouw privacy.


Voor wie

Ieder van ons wordt tijdens zijn leven geconfronteerd met moeilijkheden. Deze kunnen van heel verschillende aard zijn. Hieronder vind je een aantal problematieken en beschrijvingen van situaties waar jij, of iemand uit jouw omgeving, momenteel mogelijk mee kampt:

Depressie; Angst; Burn-out, Stress; Chronisch ziek zijn; Verwerking van verlies of trauma; Vragen rond identiteit; Zingevingvragen, Levensfaseproblematiek, Existentiële moeilijkheden; (onverklaarbare/medisch onbehandelbare) Lichamelijke klachten…

 • Je voelt je neerslachtig, hebt geen zin in de dag en het ontbreekt je aan energie. Je slaapt slecht, piekert veel, hebt misschien huilbuien of wordt soms overvallen door zwarte gedachten.
 • Je bent heel angstig, al dan niet om aantoonbare redenen. Je vermijdt het onderwerp van je angst misschien, maar je denkt er wel vaak aan. Mogelijk heb je ook last van paniekaanvallen.
 • Je hebt last van een onrustig gevoel, bent vaak bezig met alles wat thuis of op je werk nog moet gebeuren en merkt hoe de zin en energie om hierin te investeren steeds minder worden.
 • Je hebt constant het gevoel niet te voldoen aan wat anderen of jijzelf van jou verwachten.
 • Je bent iemand dierbaar verloren en hebt het gevoel dat dit verdriet niet slijt
 • Je hebt een ervaring meegemaakt die zo’n indruk op jou heeft gemaakt dat het jouw gedachten en gevoelens lijkt te beheersen en jouw leven beperkt.
 • Je lijkt er niet in te slagen waardevolle relaties uit te bouwen met mensen.
 • Je weet niet goed wie je nu eigenlijk bent of slaagt er niet in te zijn wie je wil zijn. Mogelijk worstel je vooral met een bepaald stuk van jezelf dat niet bij de rest van jou of in deze wereld, lijkt te passen.
 • Je zit met vragen over het leven, waar je naartoe wil, of weet heel goed wat je wil, maar lijkt er toch niet toe te komen vorm te geven aan jouw dromen. Misschien ben je veel bezig met thema’s als verlies en dood.
 • Je hebt last van lichamelijke klachten, maar medische onderzoeken en behandelingen geven geen verklaring, noch beterschap.
 • Je bent chronisch ziek of je hebt last van chronische pijn en vindt het moeilijk hiermee om te gaan of met de beperkingen die daar het gevolg van zijn.

Het is heel goed mogelijk dat je je niet meteen herkent in één van bovenstaande termen of situaties, maar dat je eerder kampt met vage klachten waar je de vinger nog niet kan opleggen. Je zit niet goed in je vel, hebt het gevoel wat vastgelopen te zijn. Ook dan kan je bij Lies, Helena en Febe terecht om samen meer zicht te krijgen op waar je precies tegenaan botst en hoe je hier verandering kan in brengen.

Onze psychotherapeuten werken met jongvolwassenen, volwassenen en ouderen vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Ernstige verslaving en ernstige eetstoornissen zowel als seksuele delinquenten vragen om een specifiekere aanpak die in onze praktijk momenteel niet voor handen is.


Praktisch

Aanmelden kan op het centraal nummer 0476 32 29 42 of via mail naar 1 van onze therapeuten naam@origozele.be

Tarief en duur
Een gesprek kost 50 euro en duurt 45 min tot 60 min. Gelieve afspraken 48u op voorhand af te bellen. Afspraken die niet binnen de 48u worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.

Terugbetaling
Hieronder vind je de link naar een overzicht van de voorwaarden voor terugbetaling bij de verschillende mutualiteiten:

Overzicht terugbetaling mutualiteiten