Psychotherapie kinderen

Aanmelden doe je op 0470 97 42 48. Tijdens onze gesprekken kiezen we ervoor geen inkomende oproepen te beantwoorden. De kans is daarom groot dat u op onze voicemail terecht komt. Laat duidelijk uw naam en telefoonnummer achter. Wij doen ons best de dag zelf terug te bellen, maximaal een dag later. Dank voor uw begrip. Scrol naar benden voor meer info.


Werkwijze

'Een psychotherapeut draagt geen oplossingen aan, maar leert je kind zijn eigen oplossingen te vinden.'

Kinderen en gezinnen kunnen terecht bij onze psychotherapeute, Jolien. In een kennismakingsgesprek luistert ze naar jullie verhaal. Afhankelijk van de ervaren problemen en de leeftijd van jullie kind, zal dit gesprek met de ouders en/of jullie kind doorgaan. De stap zetten naar een therapeut en uitleggen wat er precies aan de hand is, is niet altijd evident. Er wordt dan ook veel belang gehecht aan het creëren van een vertrouwelijke sfeer. Tijdens dit eerste gesprek zal Jolien de moeilijkheden, maar ook de sterktes en leefomgeving van jullie kind bevragen en wordt tijd gemaakt om de verwachtingen te bespreken. Soms voelen mensen zich na dit ene gesprek reeds geholpen, maar vaak blijken meerdere gesprekken nodig.

Na het kennismakingsgesprek neemt Jolien een aantal sessies de tijd om jullie kind te leren kennen. Er wordt samen gezocht naar wat hem/haar bezighoudt en wat er nodig is om zich weer beter te voelen. Sommige kinderen willen praten, anderen uiten zich liever via spel of creatieve methoden. Onze psychotherapeute vindt dat ieder kind uniek is en recht heeft op een behandeling die op zijn of haar situatie en mogelijkheden is gericht. Een kind kiest dan ook zelf wat het wil vertellen/doen en wordt nergens toe verplicht. Na deze sessies, waarin tijd en ruimte werd gecreëerd voor de belevingswereld van jullie kind, stelt Jolien, in samenspraak met ouders en kind, een behandelplan op. Dit dient als leidraad voor de volgende sessies. Dit gebeurt ondermeer aan de hand van een oudergesprek waarin de verwachtingen worden afgestemd.

De verdere begeleiding kan zowel bestaan uit individuele therapie met jullie kind, ondersteuning van jullie als ouders, gezinstherapie, als een combinatie.

Tijdens de individuele therapie stemt Jolien zich empathisch af op jullie kind. Samen gaan ze op ontdekkingstocht naar de kwaliteiten die hij/zij in zich heeft en naar hulpbronnen om hem/haar weerbaarder te maken. Er wordt gewerkt met materialen die zij leuk vinden zoals speelgoed, boekjes, spelletjes, knuffels, handpoppen, verf, klei,… Ook sprookjes, verhalen vertellen en maken, en ervaringsgerichte methoden zoals psychodrama (uitzetten van ervaringen, mensen of situaties in de ruimte) en rots-en watermethodiek (werken rond sociale vaardigheden) kunnen een kind helpen zich te uiten. Binnen een therapie wordt er belang gehecht aan een veilig en neutraal plekje voor jullie kind, zonder dat de samenwerking met de ouders uit het oog verloren wordt.

Kinderen leven namelijk niet alleen, daarom hecht Jolien ook veel belang aan het werken met het gezin en/of netwerk (school, instelling, familie…). In deze moeilijke periode is er veel steun nodig, toch is communicatie (net dan) niet altijd even gemakkelijk. Tijdens ouder- of gezinsgesprekken kunnen de gezinsleden geholpen worden elkaar beter te begrijpen en kan gezocht worden naar manieren om beter met elkaar om te gaan.


Voor wie

Soms heeft een kind het moeilijk. Hij/zij voelt emoties waarvan de oorzaak niet meteen duidelijk is. Wanneer een kind zich vanbinnen niet goed voelt, is dat vaak zichtbaar aan het gedrag. Hij/zij kan zich hierdoor thuis of op school anders gaan gedragen, hetgeen ook een invloed heeft op hun omgeving. Ouders nemen vaak contact op wanneer ze zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind, zich vragen stellen rond opvoeding of wanneer er spanningen heersen binnen het gezin.

Hulpvragen en klachten kunnen heel divers zijn:

 • Angstgevoelens, piekeren, onzekerheid
 • Onverklaarbare hoofd-/buikpijn
 • Problemen op school: verminderde prestaties, pesten of gepest worden, ...
 • Gedragsproblemen, woedeaanvallen, overbeweeglijkheid
 • Moeilijkheden rond emoties, communicatie
 • Ontwikkelingsachterstand of -problemen
 • Slaapproblemen
 • Hoogbegaafdheid
 • Hoogsensitiviteit
 • Moeilijkheden rond scheiding
 • Verlies / rouwverwerking
 • Problemen rond hechting
 • Vragen rond omgaan met ADHD of ASS (autismespectrumstoornis)

Praktisch

Jolien Roef
Psychotherapeute Kinderen
0470 97 42 48
jolien@origozele.be

Afhankelijk van de leeftijd kan een kind zelf contact nemen of kunnen ouders dit doen.

Tarief en duur

Intakegesprek, oudergesprek, gezinsgesprek (60 min) €55,-
Therapiesessie voor kinderen en jongeren (45 min) €50,-
Schooloverleg €55,- / €0,5 per km verplaatsingsonkosten

Gelieve afspraken 48u op voorhand af te bellen. Afspraken die niet binnen de 48u worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.

Terugbetaling

Er is een grote verscheidenheid tussen de mutualiteiten qua terugbetaling. Bij sommige ziekenfondsen worden jaarlijks een aantal psychotherapiesessies terugbetaald, andere betalen eenmalig een aantal sessies terug. Soms is een voorschrift nodig van de huisarts, kinderarts of (kinder)psychiater. Volgende ziekenfondsen voorzien terugbetaling voor kinderen en jongeren:

Mutualiteit Terugbetaling Aantal sessies
Liberale mutualiteit 20EUR/sessie 6 sessies per kalenderjaar
Neutrale ziekenfondsen 10EUR/sessie 5 sessies per kalenderjaar
Uitzondering: Vlaams en Neutraal Ziekenfonds: 10 sessies per kalenderjaar
OZ onafhankelijk ziekenfonds 10EUR/sessie 10 sessies per jaar
Securex (Comfort + aansluiting) 30EUR/sessie 30EUR per jaar

Het aanvraagformulier kan je via de website van je mutualiteit of aan het loket verkrijgen. Voor meer info kan je steeds bij onze psychotherapeute Jolien terecht.