Psychotherapie jongeren

Aanmelden doe je op 0470 97 42 48. Tijdens onze gesprekken kiezen we ervoor geen inkomende oproepen te beantwoorden. De kans is daarom groot dat u op onze voicemail terecht komt. Laat duidelijk uw naam en telefoonnummer achter. Wij doen ons best de dag zelf terug te bellen, maximaal een dag later. Dank voor uw begrip. Scrol naar benden voor meer info.

Werkwijze

'Een psychotherapeut draagt geen oplossingen aan, maar helpt iemand zijn eigen oplossingen te vinden.'

Jongeren kunnen terecht bij onze psychotherapeute, Jolien. In een kennismakingsgesprek luistert ze naar jouw verhaal. Afhankelijk van de problemen die je ervaart en jouw leeftijd, zal dit gesprek alleen met jou doorgaan, met je ouders of hele gezin erbij. De stap zetten naar een therapeut en uitleggen wat er precies aan de hand is, is niet altijd evident. Er wordt dan ook veel belang gehecht aan het creëren van een vertrouwelijke sfeer. Tijdens dit eerste gesprek zal Jolien de moeilijkheden, maar ook je sterktes en je leefomgeving bevragen en wordt tijd gemaakt om je verwachtingen te bespreken. Soms voelen mensen zich na dit ene gesprek reeds geholpen, maar vaak blijken meerdere gesprekken nodig.

Na het kennismakingsgesprek neemt Jolien een aantal sessies de tijd om jou beter te leren kennen. Jullie zoeken samen naar wat jou bezighoudt en wat er nodig is om je weer beter te voelen. Sommige jongeren willen praten, anderen uiten zich liever via spel of creatieve methoden. Onze psychotherapeute vindt dat iedere persoon uniek is en recht heeft op een behandeling die op zijn of haar situatie en mogelijkheden is gericht. Je kiest dan ook zelf wat je wil vertellen en wordt nergens toe verplicht. Na deze sessies, waarin tijd en ruimte gecreëerd werd voor jouw belevingswereld, stelt Jolien, in samenspraak met jou, een behandelplan op, dat als leidraad zal dienen voor de volgende sessies. Afhankelijk van je leeftijd, volgt dan een oudergesprek om dit plan te bespreken en de verwachtingen af te stemmen.

De verdere begeleiding kan zowel bestaan uit individuele therapie met jou, gezinstherapie, als een combinatie.

Tijdens de individuele therapie stemt Jolien zich op een warme, empathische manier af op jou. Samen gaan jullie op ontdekkingstocht naar de kwaliteiten die jij in je hebt en naar hulpbronnen om je weerbaarder te maken. Gesprek staat vaak op de voorgrond, al dan niet in combinatie met ervaringsgerichte methoden zoals psychodrama (uitzetten van ervaringen, mensen of situaties in de ruimte) en ‘rots en water (sociale vaardigheden), verhalen lezen of samen schrijven,... Binnen een therapie wordt er belang gehecht aan een veilig, neutraal plekje voor jou, zonder dat de mogelijke samenwerking met jouw ouders uit het oog verloren wordt.

Tijdens ouder- of gezinsgesprekken kunnen de gezinsleden geholpen worden elkaar beter te begrijpen en kan gezocht worden naar manieren om beter met elkaar om te gaan.


Voor wie

Soms hebben mensen het moeilijk. Je voelt emoties die je niet meteen kan plaatsen. Wanneer je je niet goed voelt vanbinnen, is dat vaak zichtbaar aan je gedrag thuis of op school. Dit kan ook een invloed hebben op je omgeving.

Hulpvragen en klachten kunnen heel divers zijn, gaande van angstgevoelens, piekeren, onzekerheid, onverklaarbare hoofd-/buikpijn tot problemen op school, onrust en woedeaanvallen. Je worstelt misschien met relaties, je binden, emoties uiten. Zowel een ontwikkelingsproblematiek die je meedraagt, leerachterstand of het tegenovergestelde, hoogbegaafdheid of hoogsensitiviteit maken opgroeien soms echt niet evident. Ook wanneer je het moeilijk hebt met een scheiding, te maken krijgt met een verlies en rouwverwerking of wanneer je met vragen zit rond omgaan met ADHD of ASS (autismespectrumstoornis) kan je bij onze psychotherapeute Jolien terecht.

Voel je je de laatste tijd niet goed in je vel, ervaar je stress, sociale problemen of heb je iets meegemaakt dat je moeilijk kan loslaten? Samen met Jolien bekijken jullie wat er aan de hand is en zoeken jullie naar manieren om je weer beter te voelen.


Praktisch

Jolien Roef
Psychotherapeute Kinderen
0470 97 42 48
jolien@origozele.be

Je kan zelf contact opnemen met Jolien, maar ook ouders kunnen dit doen.

Tarief en duur

Intakegesprek, oudergesprek, gezinsgesprek (60 min) €55,-
Therapiesessie voor kinderen en jongeren (45 min) €50,-
Schooloverleg €55,- / €0,5 per km verplaatsingsonkosten

Gelieve afspraken 48u op voorhand af te bellen. Afspraken die niet binnen de 48u worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.

Terugbetaling

Er is een grote verscheidenheid tussen de mutualiteiten qua terugbetaling. Bij sommige ziekenfondsen worden jaarlijks een aantal psychotherapiesessies terugbetaald, andere betalen eenmalig een aantal sessies terug. Soms is een voorschrift nodig van de huisarts, kinderarts of (kinder)psychiater. Volgende ziekenfondsen voorzien terugbetaling voor kinderen en jongeren:

Mutualiteit Terugbetaling Aantal sessies
Liberale mutualiteit 20EUR/sessie 6 sessies per kalenderjaar
Neutrale ziekenfondsen 10EUR/sessie 5 sessies per kalenderjaar
Uitzondering: Vlaams en Neutraal Ziekenfonds:
10 sessies per kalenderjaar
OZ onafhankelijk ziekenfonds 10EUR/sessie 10 sessies per jaar

Het aanvraagformulier kan je via de website van je mutualiteit of aan het loket verkrijgen. Voor meer info kan je steeds bij onze psychotherapeute Jolien terecht.