Osteopathie volwassenen

Werkwijze

Als je voor het eerst, of met een nieuwe klacht, bij Emma of Wouter op consultatie komt, volgt er allereerst een intakegesprek. Hierin proberen Emma en Wouter reeds een zicht te krijgen op de ontstaansgeschiedenis en mogelijke oorzaken van de klachten. Ook een algemene ziektegeschiedenis, eventuele familiale klachten en leefgewoonten kunnen hierbij van belang zijn.

Vervolgens onderzoeken Emma en Wouter manueel (met de handen) het lichaam op bewegelijkheid. Zo proberen ze de eventuele blokkades en/of bewegingsbeperkingen die in relatie staan tot de klacht, in kaart te brengen. Hierna bespreken ze hun bevindingen met jou, ook wordt er uitleg gegeven omtrent de ontstaanswijze van de klachten en wordt het plan van aanpak besproken.

Na dit uitgebreide onderzoek, dat dient om een goed en compleet beeld van de klacht en oorzaak te krijgen, volgt een eerste behandeling. Een osteopathische behandeling is altijd manueel en vaak op andere plaatsen dan waar de eigenlijke klacht zich bevindt. Dit omdat alle lichaamsdelen onderling verbonden zijn en dus invloed op elkaar hebben en de oorzaak vaak ergens anders in het lichaam dient aangepakt te worden. De afspraken vinden niet te snel na elkaar plaats, omdat het lichaam tijd nodig heeft om te reageren op de behandeling.


Klachten

Hieronder vindt u een lijstje van de klachtregio’s die osteopaten het meest tegenkomen. Staat de klacht waarvoor u hulp zoekt er niet bij, aarzel dan niet contact op te nemen met Emma en Wouter en vraag hen of zij iets voor je kunnen betekenen.

  • Gewrichtsklachten, klachten ter hoogte van de wervelkolom
  • Bekkenklachten, ook tijdens of na zwangerschap
  • Posttraumatische klachten
  • Hoofdpijn, KNO-problemen, duizeligheid
  • Chronische buikklachten zonder aanwijsbare anatomische oorzaak zoals prikkelbare darm syndroom, obstipatie, incontinentie of pijnklachten ten gevolge van verklevingen na buikoperaties
  • Onbegrepen lichamelijke klachten

Een osteopaat onderzoekt en behandelt altijd het gehele lichaam


Praktisch

Emma Herman D.O.
0492 09 60 98
emma@origozele.be

Tarief
55€ per behandeling
Onze osteopaten Emma en Wouter zijn erkend door alle mutualiteiten die terugbetaling voorzien, per behandeling krijg je 10€ terug via jouw ziekenfonds. Voor meer info kan je steeds bij Emma en Wouter terecht.

Duur
45 minuten