Werkwijze

Onze logopediste Laura start steeds met een intakegesprek. Aan de hand hiervan plant ze verder logopedisch onderzoek waarvan ze vervolgens de resultaten met jullie bespreekt. Op basis hiervan beslissen jullie samen of er behandeling wordt opgestart.

Tijdens de behandeling probeert Laura elk kind in een zo breed mogelijk kader te bekijken. Ze past haar aanpak steeds aan aan de leeftijd, mogelijkheden en interesses van jouw kind. Hierbij staan creativiteit en enthousiasme centraal. Zo vindt ze het ook belangrijk om op regelmatige basis een zorgoverleg te plannen met alle betrokken hulpverleners om de behandelplannen op elkaar af te stemmen.

Het effect van leer-, taal- of spraakproblemen op het zelfbeeld van een kind is niet te onderschatten. Laura neemt dit aan de hand van psycho-educatie mee in haar begeleiding. Zo krijgen jullie als ouders en jullie kind inzicht in de problematiek. Op die manier tracht ze frustraties of faalangst te voorkomen en leert ze jullie kind omgaan met zijn of haar stoornis.

Indien noodzakelijk kan de therapie ook doorgaan op school.


Voor wie

Onze logopediste Laura behandelt zowel kleuters, lagereschoolkinderen als jongeren. Ze volgt regelmatig bijscholingen om zich verder te specialiseren voor leer-, taalontwikkelings-, articulatie- en myofunctionele stoornissen.

U kunt bij Laura terecht voor onderzoek en behandeling van onderstaande stoornissen:

  • Leerproblemen en –stoornissen (dyslexie/ dysorthografie/ dyscalculie)
  • Taalstoornissen
  • Articulatiestoornissen
  • Myofunctionele stoornissen (foutief slikken / afwijkend mondgewoontes / interdentaliteit)
  • Voorbereidende schoolse vaardigheden (bijv. rijmen, tellen….)


Praktisch

Laura Bauwens
0477/41 49 50
laura@origozele.be

Afhankelijk van de stoornis, en in samenspraak met Laura, kan een behandeling 30 min of 1 u duren.

Het honorarium en het terugbetalingstarief van haar behandeling zijn wettelijk vastgelegd aangezien Laura een geconventioneerd logopediste is. Voor een aantal stoornissen is er een tegemoetkoming voorzien via de mutualiteit in het kader van de verplichte ziekteverzekering. De terugbetaling van de therapie is afhankelijk van de stoornis van jouw kind. Hierbij hanteert Laura onderstaande tarieven.

Tarieven therapie vanuit de verplichte ziekteverzekering (RIZIV)

Tarief per 30 min Terugbetaling Opleg
Logopedische therapie 30 min. (praktijk) € 24,06 € 18,56 € 5,50
Logopedische therapie 30 min. (school) € 23,24 € 17,24 € 6,00
Logopedische therapie 60 min. € 48,32 € 37,32 € 11,00
Logopedisch evolutieverslag € 45,90 € 34,90 € 11,00
Logopedisch aanvangsbilan (per 30 min.) € 32,83 € 25,33 € 7,50

Indien er geen terugbetaling mogelijk is via de verplichte ziekteverzekering, is er bij de meeste ziekenfondsen een tegemoetkoming voorzien in het kader van de aanvullende verzekering. Deze verschilt naargelang het ziekenfonds.