Kinesitherapie sporters

Werkwijze

'Kinesitherapie is het telkens op zoek gaan naar de juiste prikkels in elke fase van het herstel, zo wordt elke revalidatie een uitdaging!'

De praktijkruimte van onze kinesitherapeuten, Stijn en Laurens, is uitgerust om een verscheidenheid aan sportblessures aan te pakken. Zij hechten veel belang aan de eigenheid van elk lichaam en maken er dan ook een punt van elke behandeling af te stemmen op jouw persoon en jouw sport. Hun actieve betrokkenheid tijdens dit proces typeert hen als kinesisten.

Tijdens de eerste sessie nemen Stijn of Laurens de tijd om aan de hand van een kennismakingsgesprek zicht te krijgen op je klachten. Hierin komen verschillende aspecten aan bod zoals klachtengeschiedenis, –verloop en huidige toestand. Vervolgens volgt een uitgebreid kinesitherapeutisch onderzoek met als hoofddoel de onderliggende oorzaak van jouw blessure te achterhalen. Op basis hiervan werken onze kinesitherapeuten een behandeling uit afgestemd op jouw lichaam en sport. Zij streven ernaar tijdens dit eerste contact reeds van start te gaan met de behandeling zodat pijn of andere symptomen snel verminderen.

Onze kinesitherapeuten passen doorgaans een passief-actief verloop toe tijdens hun behandelingen. De start bestaat vaak uit een belangrijk passief, manueel gedeelte waarbij zij met hun handen als instrument pijnvermindering, weefselherstel en toename in beweeglijkheid nastreven. Hierbij worden allerlei technieken gebruikt zoals massage, fricties, mobilisaties, stretching, warmte-/koudetoepassingen enz... Je zal echter zo snel mogelijk, op een verantwoorde manier actief moeten bewegen. Dit is van groot belang voor een vlot en optimaal herstel. Hiervoor stellen Stijn en Laurens samen een functioneel oefenprogramma op dat afgestemd is op jouw lichaam. Zo'n oefenschema is gericht op, samen met jou, bepaalde doelstellingen halen. Het is ideaal om jou als sporter op een gerichte manier op te trainen tot een niveau dat vereist is om je sport te hervatten. De belasting wordt progressief opgedreven en steeds aangepast aan de evolutie van het herstel. Hoe dichter bij de sporthervatting, hoe sportspecifieker de revalidatie zal zijn.

Mogelijke doelstellingen van het oefenprogramma:

  • De beweeglijkheid van de spier of de spierlengte verbeteren
  • Een specifieke spiergroep versterken
  • Spieronevenwichten wegwerken
  • Sportspecifieke spierkettingen optrainen
  • Gewrichts- of regiostabiliteit opbouwen (vb core-stability)
  • Conditietraining
  • ...

Het toppunt van efficiente kinesitherapie binnen de sport bestaat er echter in een blessure te voorkomen, in plaats van deze zo snel mogelijk te revalideren. Preventie is daarom van groot belang. Preventief werken bewijst vooral zijn nut bij de groep van overbelastingsletsels, contactletsels zijn helaas moeilijk te voorkomen. Elk lichaam heeft zijn zwakke punten en vooral voor een sporter is het belangrijk deze te kennen. Vermits een sporterslichaam aan een hogere belasting wordt onderworpen, zijn deze zwakke schakels vaak de oorzaak van (overbelastings)blessures. Via een screening van het lichaam is het mogelijk deze zwakke punten bloot te leggen. Ook hier wordt een persoonlijk actief oefenprogramma gebruikt als medium om het lichaam meer in evenwicht te brengen en de zwakke schakels weg te werken. Een uitgebalanceerd lichaam is veel beter bestand tegen de intensieve belasting die sport teweegbrengt.


Praktisch

Stijn Van Driessche / Stijn D'Heer / Laurens Van Severen
0485 51 99 24
stijn@origozele.be

De prijs van een behandeling is vastgesteld door het riziv en onderhevig aan een terugbetaling door de mutualiteit. Klik hier voor het meest recente overzicht


Bepaalde ernstige aandoeningen (vb langdurig gips, behandeling na een operatie, …) en bepaalde ernstige ziektebeelden (vb Parkinson, hemiplegie, reumatoïde artritis, …) geven recht op een hogere tegemoetkoming van de mutualiteit. Meer informatie steeds verkrijgbaar.

Rechthebbenden met een voorkeursregeling (invaliden, gepensioneerden, wezen, werklozen) genieten eveneens van een verhoogde terugbetaling.

Hieronder vind je de prijzen voor de conditietraining:


Prijs
Intake (gesprek/tests) 25 euro
Bewegingsadvies adhv van een thuisschema 25 euro
10 oefensessies met persoonlijke begeleiding 90 euro