Kinesitherapie sporters

team member

Stijn Van Driessche

Kinesitherapeut sporters

GSM: 0485 51 99 24
stijn@origozele.be

team member

Stijn D'Heer

Kinesitherapeut Volwassenen

stijndheer@origozele.be

Werkwijze

'Kinesitherapie is het telkens op zoek gaan naar de juiste prikkels in elke fase van het herstel, zo wordt elke revalidatie een uitdaging!'

De praktijkruimte van onze kinesitherapeut Stijn is uitgerust om een verscheidenheid aan sportblessures aan te pakken. Hij gelooft in de eigenheid van elk lichaam en maakt er dan ook een punt van elke behandeling af te stemmen op jouw persoon en jouw sport. Zijn actieve betrokkenheid tijdens dit proces typeert hem als therapeut.

Tijdens de eerste sessie neemt Stijn de tijd om aan de hand van een kennismakingsgesprek zicht te krijgen op jouw klachten. Hierin komen verschillende aspecten aan bod zoals klachtengeschiedenis, –verloop en huidige toestand. Vervolgens volgt een uitgebreid kinesitherapeutisch onderzoek met als hoofddoel de onderliggende oorzaak van jouw blessure te achterhalen. Op basis hiervan werkt Stijn een behandeling uit afgestemd op jouw lichaam en sport. Stijn streeft ernaar tijdens dit eerste contact reeds van start te gaan met zijn behandeling zodat pijn of andere symptomen snel verminderen.

Onze kinesitherapeut Stijn past doorgaans een passief-actief verloop toe tijdens zijn behandelingen. De start bestaat vaak uit een belangrijk passief manueel gedeelte waarbij hij met zijn handen als instrument pijnvermindering, weefselherstel en toename in beweeglijkheid nastreeft. Hierbij worden allerlei technieken gebruikt zoals massage, fricties, mobilisaties, stretching, warmte-/koudetoepassingen enz... Je zal echter zo snel mogelijk op een verantwoorde manier actief moeten bewegen. Dit is van groot belang voor een vlot en optimaal herstel. Hiervoor stelt Stijn een functioneel oefenprogramma samen dat afgestemd is op jouw lichaam. Zo'n oefenschema is gericht op vastgestelde doelstellingen en is ideaal om jou als sporter op een zeer gerichte manier op te trainen tot een niveau dat vereist is om je sport te hervatten. De belasting wordt progressief opgedreven en steeds aangepast aan de evolutie van het herstel. Hoe dichter bij de sporthervatting, hoe sportspecifieker Stijn de revalidatie ook zal maken.

Mogelijke doelstellingen van het oefenprogramma:

  • De beweeglijkheid of spierlengte verbeteren
  • Een specifieke spiergroep versterken
  • Spieronevenwichten wegwerken
  • Sportspecifieke spierkettingen optrainen
  • Gewrichts- of regiostabiliteit opbouwen (vb core-stability)
  • Conditietraining
  • ...

Het toppunt van efficiente kinesitherapie binnen de sport bestaat er echter in een blessure te voorkomen in plaats van deze zo snel mogelijk te revalideren. Preventie is daarom van groot belang. Preventief werken bewijst vooral zijn nut bij de groep van overbelastingsletsels, contactletsels zijn helaas moeilijk te voorkomen. Elk lichaam bevat zijn zwakke punten en vooral voor een sporter is het belangrijk deze te kennen. Vermits een sporterslichaam aan een hogere belasting wordt onderworpen, zijn deze zwakke schakels vaak de oorzaak van (overbelastings)blessures. Via een screening van het lichaam is het mogelijk deze zwakke punten bloot te leggen. Ook hier wordt een persoonlijk actief oefenprogramma gebruikt als medium om het lichaam meer in evenwicht te brengen en de zwakke schakels weg te werken. Een uitgebalanceerd lichaam is zo veel beter bestand tegen de intensieve belasting die sport veroorzaakt.


Praktisch

Stijn Van Driessche
0485 51 99 24
stijn@origozele.be

De prijs van een behandeling is vastgesteld door het riziv en onderhevig aan een terugbetaling door de mutualiteit. Hieronder vindt u een korte samenvatting:


Prijs Terugbetaling Remgeld
Praktijk 22.26 Euro 16.37 Euro 5.89 Euro
Aan huis 22.65 Euro 15.50 Euro 7.15 Euro


Bepaalde ernstige aandoeningen (vb langdurig gips, behandeling na een operatie, …) en bepaalde ernstige ziektebeelden (vb Parkinson, hemiplegie, reumatoïde artritis, …) geven recht op een hogere tegemoetkoming van de mutualiteit. Meer informatie steeds verkrijgbaar.

Rechthebbenden met een voorkeursregeling (invaliden, gepensioneerden, wezen, werklozen) genieten eveneens van een verhoogde terugbetaling.

Hieronder vind je de prijzen voor de conditietraining:


Prijs
Intake (gesprek/tests) 25 euro
Bewegingsadvies adhv van een thuisschema 25 euro
10 oefensessies met persoonlijke begeleiding 90 euro