Kinesitherapie kinderen

team member

Ielke De Pauw

Kinesitherapeut Kinderen

GSM: 0478 51 02 49
ielke@origozele.be

Werkwijze

'Leren en werken bij de kine moet ook leuk zijn!'

Kinesitherapie bij kinderen kan bij heel uiteenlopende problematieken ondersteuning bieden aan je kind. In elk geval is de motivatie belangrijk en dat is bij kinderen niet altijd eenvoudig. Onze kinesitherapeute Ielke weet dan ook als geen ander hoe ze kinderen kan meekrijgen in een behandeling.

Tijdens de eerste sessie neemt zij de tijd om aan de hand van een kennismakingsgesprek zicht te krijgen op de moeilijkheden. Vaak volgt hierna een uitgebreid kinesitherapeutisch onderzoek om de sterktes en beperkingen van je kind in kaart te brengen. De resultaten hiervan worden met jullie (ouders en kind) besproken en vormen de basis om de doelstellingen van de behandeling te bepalen. Soms worden ook vragen vanuit de school, behandelende arts of de crèche in rekening gebracht. Overleg kan hierbij een meerwaarde vormen (steeds mits jullie toestemming). Uiteraard krijgt ook het kind inspraak in de doelstellingen.

Bij psychomotorische problemen gaat Ielke spelenderwijs op zoek naar de juiste ondersteuning voor elk kind. Leren schrijven, knippen, aankleden, veters knopen of verbeteren van handvaardigheid, balvaardigheid, evenwicht, werkhouding,… Aan de hand van spel werkt ze stap voor stap naar de vooropgestelde doelstellingen toe. Bij motorische ontwikkelingsproblemen wordt je kind op een ongedwongen manier gestimuleerd om te leren omrollen, zitten, kruipen, staan en zelfstandig stappen. Naast het bereiken van deze motorische mijlpalen gaat er ook veel aandacht naar de kwaliteit van bewegen. Hierbij geeft Ielke jullie tips om het geleerde eveneens thuis te kunnen toepassen.


Voor wie?

Baby’s, kinderen en jongeren kunnen bij onze kinesitherapeute Ielke terecht voor een verscheidenheid aan moeilijkheden.

  • Ademhalingsproblemen (bvb vastzittende slijmen bij baby’s en kinderen)
  • Voorkeurshouding bij baby’s
  • Vertraagde motorische ontwikkeling (niet of later komen tot omrollen, zitten, staan en stappen,...)
  • Neurologische aandoeningen (CP, spina bifida,...)
  • Moeilijkheden met fijne motoriek (schrijven, knippen, veters knopen,...)
  • Moeilijkheden met grove motoriek (fietsen, balvaardigheid, evenwicht,...)
  • ...


Praktisch

Ielke De Pauw
0478/51 02 49
ielke@origozele.be

Tarief en terugbetaling
De prijs van een kinesitherapeutische behandeling bedraagt 25 euro en is onderhevig aan een terugbetaling door de mutualiteit. Hieronder vindt u een korte samenvatting:


Prijs Terugbetaling Remgeld
1e sessie 30 Euro 18.28 Euro 11.72 Euro
Standaard (courant) 25 Euro 12.28 Euro 12.72 Euro
Fb-Pathologie 25 Euro 12.59 Euro 12.41 Euro
E-pathologie 25 Euro 13.43 Euro 11.57 Euro


Voor een school- of huisbezoek wordt €2 verplaatsingsvergoeding aangerekend.

Bepaalde aandoeningen (neurologische aandoeningen, CP, DCD, duidelijke psychomotorische tekorten, uitgesproken ontwikkelingsvertraging,…) geven recht op een hogere of langdurige tegemoetkoming van de mutualiteit (in tabel weergegeven als Fb of E-pathologie) Voor meer informatie kan je steeds terecht bij onze kinesitherapeute Ielke.

Rechthebbenden met een voorkeursregeling genieten eveneens van een verhoogde terugbetaling. Voor hen geldt het Riziv-tarief van €22.26 per sessie.