Kinesitherapie kinderen

Werkwijze

'Leren en werken bij de kine moet ook leuk zijn!'

Kinesitherapie bij kinderen kan bij heel uiteenlopende problematieken ondersteuning bieden aan je kind. In elk geval is de motivatie belangrijk en dat is bij kinderen niet altijd eenvoudig. Onze kinesitherapeute Maud weet dan ook als geen ander hoe ze kinderen kan meekrijgen in een behandeling.

Tijdens de eerste sessie neemt zij de tijd om aan de hand van een kennismakingsgesprek zicht te krijgen op de moeilijkheden. Vaak volgt hierna een uitgebreid kinesitherapeutisch onderzoek om de sterktes en beperkingen van je kind in kaart te brengen. De resultaten hiervan worden met jullie (ouders en kind) besproken. Deze vormen de basis om de doelstellingen van de behandeling te bepalen. Net als vragen vanuit de school, behandelende arts of crèche. Last, but not least, bepaalt het kind mee waaraan gewerkt wordt en hoe we aan de slag gaan. Want hoe meer je aansluit bij hun leefwereld, hoe leuker en vaak vlotter de behandeling loopt.

Bij psychomotorische problemen gaat Maud spelenderwijs op zoek naar de juiste ondersteuning voor elk kind. Leren schrijven, typen, knippen, aankleden, veters knopen of verbeteren van handvaardigheid, balvaardigheid, evenwicht, werkhouding… Aan de hand van spel werkt ze stap voor stap naar de vooropgestelde doelstellingen toe. Bij motorische ontwikkelingsproblemen wordt je baby op een ongedwongen manier gestimuleerd om te leren omrollen, zitten, kruipen, staan en zelfstandig stappen. Hoe meer kinderen ook buiten de therapie oefenen, hoe beter de resultaten. Maud begeleidt jullie met tips om thuis aan de slag te gaan.


Voor wie?

Baby’s, kinderen en jongeren kunnen bij onze kinesitherapeute Maud terecht voor een verscheidenheid aan moeilijkheden.

  • Ademhalingsproblemen (bvb vastzittende slijmen bij baby’s en kinderen)
  • Voorkeurshouding bij baby’s
  • Vertraagde motorische ontwikkeling (niet of later komen tot omrollen, zitten, staan en stappen,...)
  • Moeilijkheden met fijne motoriek (schrijven, typen, knippen, veters knopen,...)
  • Moeilijkheden met grove motoriek (fietsen, balvaardigheid, evenwicht,...)
  • Ontwikkelingsstoornissen (DCD, ASS…)


Praktisch

Maud Dieryck
0456 16 56 94
maud@origozele.be

Tarief en terugbetaling
De prijs van een kinesitherapeutische behandeling is vastgesteld door het RIZIV en onderhevig aan een terugbetaling door de mutualiteit. Hieronder vindt u een korte samenvatting:


Prijs Terugbetaling Remgeld
Courant: sessie 1 t.e.m.9 25 Euro 18.75 Euro 6.25 Euro
Courant: vanaf sessie 10 22.26 Euro 16.01 Euro 6.25 Euro
Fb-Pathologie 22.26 Euro 16.78 Euro 5.5 Euro
E-pathologie 22.26 Euro 18.26 Euro 4 Euro

Bij de start van elke behandeling wordt er bij de eerste behandeling, een door het RIZIV opgelegde, dossierkost aangerekend. Deze wordt nadien volledig terugbetaald door de mutualiteit. Deze staat niet bijvermeld in de tabel om het overzichtelijk te houden, maar bedraagt 6 euro bij een courante aandoening en 30,65 euro bij een Fb- of E-pathologie.

Bepaalde aandoeningen (behandeling na een operatie, neurologische aandoeningen, duidelijke psychomotorische tekorten,…) geven recht op een hogere of langdurige tegemoetkoming van de mutualiteit. Voor meer informatie kan je steeds terecht bij onze kinesitherapeute Maud.

Rechthebbenden met een voorkeursregeling genieten eveneens van een verhoogde terugbetaling.