Kinderpsychiater

team member

Emine Ertürk

Kinderpsychiater

GSM: 0486 14 92 01
emine@origozele.be

Werkwijze

Tijdens een eerste gesprek met onze kinderpsychiater, Emine komen jullie als ouders liefst samen met jullie kind of jongere om zijn/haar sterktes en beperkingen in kaart te brengen en te bekijken op welke problemen jullie botsen. Op basis van dit gesprek zal Emine een onderzoeks- en/of behandelplan uitwerken.

Bij de eerste raadpleging is het belangrijk dat jullie een VERWIJSBRIEF VAN EEN ARTS (jullie huisarts, CLB- of kinderarts) meenemen. Ook verslagen van eerder gedane onderzoeken brengen jullie best mee.

Vervolgens zal er een diagnostisch onderzoek plaatsvinden, dit bestaat uit gesprekken/spelobservaties met jullie kind of jongere in combinatie met gesprekken met jullie als ouders. Aangezien een kind veel tijd op school doorbrengt vormen ook leerkrachten een belangrijke bron van informatie. Mits toestemming van jullie neemt Emine contact met de school of eventuele andere betrokken hulpverlening om ook hun visie mee te nemen in het onderzoek. Indien aangewezen wordt er bijkomend neuropsychologisch, logopedisch of psychomotoor onderzoek gedaan. Hiervoor werkt onze kinderpsychiater samen met onze psychologen, logopediste en kinesiste uit het team. Tijdens het multidisciplinair overleg wordt deze informatie gebundeld.

Ten slotte volgt een adviesgesprek waarbij Emine de resultaten van het onderzoek uitvoerig met jullie als ouders en jullie kind of jongere bespreekt. Ze geeft de nodige uitleg en neemt de tijd om al jullie vragen te beantwoorden. Zij zal jullie inlichten over de mogeklijkheden voor behandeling bij haarzelf en indien nodig, verwijzen naar collega’s voor de nodige opvolging.


Voor wie

Kinderen, jongeren, ouders of andere hulpverleners kunnen hulp zoeken omdat een kind of jongere moeilijkheden vertoont op school of thuis. Dit kan gaan om heel uiteenlopende zaken:

 • Woedebuien of agressiviteit
 • Zwarte gedachten (zoals denken aan de dood) of neerslachtigheid
 • Moeite met eten of slapen
 • Schoolresultaten die achteruitgaan
 • Moeite met het sluiten van vriendschappen of praten met anderen
 • Angsten
 • Moeite met concentratie, hyperactiviteit
 • Lichamelijke klachten waar geen oorzaak voor kan gevonden worden
 • ...

Elk probleem of klacht kan deel uitmaken van een ziektebeeld waar gepaste begeleiding voor noodzakelijk is. Ook wanneer het niet meteen duidelijk is wat er precies aan de hand is, kunnen jullie bij Emine terecht om samen op zoek te gaan naar de juiste hulp.


Praktisch

Dr. Emine Ertürk
0486 14 92 01
emine@origozele.be

Gespreksuren

Op maandag en woensdag is Emine in de praktijk voor gesprekken. Dit is steeds na afspraak.

Vergoeding

Emine’s honorarium en het terugbetalingstarief van haar behandeling zijn wettelijk vastgelegd door het RIZIV aangezien zij geconventioneerd en geaccrediteerd arts is.

Een kinderpsychiatrisch diagnostisch onderzoek wordt terugbetaald als er een verwijsbrief door de huisarts, kinderarts of kinderneuroloog aanwezig is.

 • De eigen bijdrage bedraagt 8,68 euro voor een bedrag van 200,61 euro per diagnostische sessie
 • De eigen bijdrage bedraagt 8,68 euro voor een bedrag van 97,14 euro per (evaluatie) gesprek

Indien je jouw afspraak bij de dokter niet kan nakomen, gelieve dan zo snel mogelijk te annuleren door te bellen of te mailen, zo geef je iemand anders de kans om op dat moment te consulteren.